Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА "КУЛИНСКИ КОМЕРС” ЕООД

 

           

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Кулински Комерс ЕООД, като оператор на сайта от една страна, и от друга страна Потребителите на интернет страницата намираща се на домейн kulinski.bg . Посещавайки нашия сайт и / или купувайки продукт/и от нас, Вие се ангажирате с нашите Общи условия и се съгласявате да бъдете обвързани с клаузите им. Тези Общи условия се прилагат за всички Потребители на сайта, включително без ограничение и за Потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или други.

Моля, да прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговските услуги, предлагани от сайта ни, и в случай, че имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика е препоръчително да осъществите контакт с нас, като на страницата ни за контакт може да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете на адрес office@kulinski.bg . Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, няма да имате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги.

 

Този уебсайт се управлява от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД -дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 148061117, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.Христо Самсоров 13, имейл адрес: office@kulinski.bg , телефон: 052/50-33-23. Нашият магазин се хоства на самостоятелен сървър предоставен от A1

Важно е да знаете, че:

• Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.
• Поръчвайки чрез платформата ни, Вие се съгласявате с Общите условия и изрично потвърждавате, че ги приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката ни за неприкосновеност, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Отказът Ви да предоставите необходимите лични данни при използване на услугите на нашата платформа, би означавал отказ да използвате съответните услуги.

• Услугите, предоставени от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД e електронен магазин, достъпен на български език на сайта https://kulinski.bg/ , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и да получат доставка на предлаганите от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД стоки. Услугите, предоставяни от Платформата, са предназначени за правоспособни лица. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез уеб сайта са независими и дружеството не поема, каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите, в резултат на използването на тези сайтове. Собственикът на сайта не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, както и на други вредни компоненти на тези сайтове. Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне към Администратора на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате Платформата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Вие заявявате, че сте навършили пълнолетие или че сте пълнолетен в държавата си на пребиваване и сте ни дали съгласието си за позволение на малолетни лица, за които сте отговорни, да използва този сайт.

Нямате право да използвате нашите стоки за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете при използването на Услугата да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само закони за авторското право).

АБОНАМЕНТЕН БЮЛЕТИН

Вписаният от Потребителя адрес на електронна поща ще бъде въведен в списък с имейли, с което Потребителят се абонира за получаването на бюлетин. По всяко време Потребителят би могъл да се възползва от правото си на отписване от списъка с получатели на бюлетини, като изпрати имейл за отказ от тях.

ПОРЪЧКИ

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД стоки в електронния магазин. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД. За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да избере една или повече стоки, предлагани на уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД, той трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка чрез виртуалния бутон „Добави в количката”. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чрез натискане на виртуалния бутон "Поръчка", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД може да съхранява в лог-файлове на сървъра на сайта, както и IP адреса на Потребителя и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството  на Потребителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра, който Потребителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на Потребителя и подобряване на работата със сайта. 

При предоставяне на данни за поръчката си, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си за физическите лица, и данни за правния си статут за юридическите лица и другите изискуеми от електронната форма на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД данни. В случай на предоставяне на неверни данни КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД има право да прекрати или спре незабавно предоставянето на услугите си, както и обработването на заявки от Потребителя. КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите във връзка с извършената от тях поръчка. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при поръчката си чрез сайта за целите на получаване на поръчаната стока. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при поръчка на стоките, предлагани от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД.

         

ЦЕНИ

Цените на стоките, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Цените на стоките са посочени във валутата, посочена на уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД , и  включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. Стоките се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД . Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката. Цените за нашите стоки подлежат на промяна без предизвестие.

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД си запазва правото по всяко време да променя или преустановява Услугата, или която и да е част или съдържание от нея без предупреждение.

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД не носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да е промени, спиране или прекратяване на Услугата.

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми -промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване.

Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите стоки или Услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички стоки или услуги, които предлагаме. Всички описания на стоките или ценообразуването на стоките подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по преценка от нас.

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която Вие направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупени количества на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наше единствено решение изглежда да се правят от дилъри или дистрибутори.

Не гарантираме, че качеството на стоките, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговорят на вашите очаквания или че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

 

ПЛАЩАНЕ

Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, увеличена с разходите за изпращането и връщането на стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки чрез наложен платеж. Потребителят трябва да заплати цената на поръчаните артикули, заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер лицензиран оператор, или чрез Български пощи до посочен от Потребителя офис, или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя. Преди изпращане на поръчаната стока, КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

          При загуба на стоката при доставката, Потребителят има право да му бъде изпратен друг продукт, или да му бъде възстановена цената на стоката.

          КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчката в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес, или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера на лицензирания оператор) се доставят до входа на сградата.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адреса, пратките се връчват както следва:

  • на служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
  • за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи пратката.

При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси и мита при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси и мита, или да получи пратката.

 

ГАРАНЦИЯ

Предлаганите от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД стоки нямат гаранционни срокове, освен изрично посочените за всеки един от тях на уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД към момента на извършване на поръчка.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките по артикули, които желае да върне чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с фактурата, като ги предаде на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД или на упълномощено от фирмата лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходното изречение, без да уведоми КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД за забавянето, и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят няма право да се откаже от договора в случай, че предмет на същия са: стоки, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; стоки, които могат да влошават качеството си; стоки, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка.

В случай че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана и/или нарушена фабрична опаковка, когато се касае за стоки, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, както и когато получената стока е ползвана или употребявана, КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

В случай че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Не се счита за съществено несъответствието, което се дължи на различното възпроизвеждане на цветовете от различните модели монитори, което е резултат от обичайните използвани технологии. 

 

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми и обичаи.

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД не носи отговорност за вреди или щети, свързани с покупката, или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтовете на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че сте ги разбрали, преди да участвате в някаква транзакция. Жалбите, исковете, притесненията или въпросите относно стоки на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД, включително наличните бази данни, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, същите принадлежат на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД или на съответното указано лице, преотстъпило правото на ползване на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост, и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД, същият има правото да претендира за обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави и обичаи;

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия  е забранено да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; да събирате или проследявате личната информация на другите; спам, фиш, фарм, предлог, паяк, обхождане или остъргване;

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

КУЛИНСКИ КОМЕРС ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.